Kundecases

Ny bank til håndtering af værdipapirer hos AP Pension

Hjalp med at finde ny bank til at håndtere værdipapirer

AP Pension er, med sine omkring 100.000 kunder, blandt Danmarks fem største kommercielle pensionsselskaber. Selskabet, der er udsprunget af andelsbevægelsen, er ejet af kunderne – men som andre pensionsselskaber er AP Pensions midler for en stor dels vedkommende investeret i værdipapirer.

Vores bank gennem en årrække solgte deres afdeling for opbevaring af værdipapirer til et udenlandsk pengeinstitut, så vi valgte at sende depotopbevaringsfunktionen i udbud og bad Dansk Finansvejledning lave vores udbudsmateriale til bankerne

– fortæller økonomichef Karsten Laursen, AP Pension.

Skal man lave sådan et udbudsmateriale, skal man vide ganske meget om os, og Dansk Finansvejledning var grundige og gennemgik hele vores værdipapirkæde. Og vi blev undervejs enige om at sætte hele AP Pensions bankforretning i licitation – ikke bare depotopbevaringen.
Det var i marts 2010, og efter to måneders arbejde gik materialet i udbud blandt en række udvalgte store danske og udenlandske banker.

I juni modtog vi tilbud, og sammen med Dansk Finansvejledning tyggede vi det omfattende materiale igennem, og Dansk Finansvejledning lavede en indstilling til os, hvor de listede fordele og ulemper ved de enkelte tilbud op. På den baggrund valgte vi Danske Bank, og vi havde Dansk Finansvejledning med i forhandlingerne med banken,

– forklarer Karsten Laursen og fortsætter:

Vi kunne godt have lavet udbudsmaterialet selv, men det ville have taget lang tid, og der ville være en fare for, at vi overså et eller andet. Dansk Finansvejledning har branchekendskabet, og de ved , hvad der rører sig i bank- og pensionsverdenen. Derfor ved de både, hvor der er penge at tjene og penge at spare. Det har været en god oplevelse at samarbejde med professionelle sparringspartnere, der holdt tidsfristerne – og som frem for alt kunne give os noget uvildig rådgivning.