Privat

Priser

Hvad koster det?

I Dansk Finansvejledning er vores priser særdeles overskuelige for dig, der er privatkunde. I langt de fleste tilfælde kan vi nemlig vejlede dig helt gratis.

Vi har – som du sikkert har læst under Bank – indgået nogle fordelagtige aftaler med en række store pengeinstitutter. Vælger du at skifte bank, modtager vi en provision fra banken, der gør, at vi kan tilbyde dig denne service gratis.

Ønsker du at få en gennemgang af din økonomi og hvilke ændringer der kan opnås med fordel, samt en gennemgang af vilkår og satser i din nuværende bank – og vil du som udgangspunkt ikke skifte bank – tilbyder vi en sådan rådgivning for 1.500 kr. pr. time. Efter vores gennemgang vil vi orientere dig om, hvad vi mener, er de rette vilkår og valg for din økonomi, og vi vil skitsere din årlige besparelse, hvis du traf disse valg og fik disse vilkår.

Skulle du på baggrund af vores gennemgang alligevel vælge et bankskift, betaler du naturligvis ikke de 1.500 kr. pr. time.