Ervherv

Cash Management

Er din bundlinje tilfredsstillende?

Dansk Finansvejledning vejleder virksomheder, fonde og halvoffentlige virksomheder i, hvordan de – populært sagt – får valuta for pengene via:

  • Optimal anvendelse af kapital (- bl.a. gennem minimering af kapitalomkostningerne)
  • Optimering af gældsstrukturer og –betingelser – og
  • Fremskaffelse af gældskapital til finansiering af investeringer, opkøb mv.

Mange virksomheder er fokuseret på at øge bundlinjen ved at vækste og øge omsætningen – eller ved at reducere omkostninger. Men i en langsigtet strategi indgår struktureret risikostyring og den rette finansiering som væsentlige elementer, der bidrager til at skabe værdi for virksomheden – og reducerer risikoen for tab.

Et af de områder, hvor vore erhvervskunder nyder godt af Dansk Finansvejledning, er, når vi hjælper dem til at opnå lavere låneomkostninger eller til at udnytte egenkapitalen mere optimalt.

Kontakt os for en uforbindende snak om, hvordan Dansk Finansvejledning kan styrke din virksomheds Cash Management.