Ervherv

Kommandit selskaber

Har dit K/S problemer? Så få hjælp til krisehåndtering

En af de udfordringer, man som ejer eller medejer af et kriseramt K/S kan have, er, at ejernes og ledelsens handlefrihed kan være begrænset af kreditorerne.

Arbejdet, vi udfører, består af en rekonstruktion i samarbejde med alle interessenterne – en rekonstruktion, der ikke blot sigter mod at redde virksomheden men også at redde virksomhedens troværdighed og omdømme i forhold til kreditorer, investorer og kunder.
Det kræver en både grundig analyse af virksomhedens nuværende situation og fremtidige muligheder – og at man udarbejder en realistisk rekonstruktionsplan. Og holder sig til planen.

Her kan det være en fordel at få friske øjne udefra til at analysere virksomhedens økonomi og til at sikre interessenterne en uvildig – og frem for alt realistisk – rådgivning. Netop en udefrakommende rådgiver kan også styrke långiveres tiltro til rekonstruktionen.