Ervherv

Andels- og boligforeninger

Lån og rådgigivning til Andelsforeninger & Boligforeninger

I andels- og boligforeninger er det vigtigt, at man har en langsigtet finansieringsstrategi. Og især er det vigtigt at sikre, at man har optaget de rigtige lån med den korrekte risiko.
Det giver foreningen en vished om, at boligafgiften eksempelvis ikke vil have markante udsving fra år til år.
Der skal også være råderum, når foreningen skal ud og låne til ombygninger og forbedringer, eller til normale vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Det kan f.eks. være til nye vinduer, renovering af facader, opgange, osv.

En likviditetsplan sikrer, at større “klumper” af vedligeholdelse eller forbedringer ikke giver uventede stigninger i boligafgiften.Vores erfaring i at arbejde med store foreninger gør os i stand til at støtte jeres forening i at træffe de rigtige økonomiske beslutninger. Vi gennemgår foreningens nuværende lån og vurderer jeres muligheder for at optimere økonomien i foreningen og for at strukturere jeres finansiering mest optimalt.
Vi har hjulpet flere foreninger (se referenceliste), hvor det efterfølgende har vist sig, at der er mange penge at spare for foreningen – og derved på medlemmernes årlige boligafgift.

Kontakt os for en uformel samtale omkring jeres situation. Allerede efter den første samtale vil vi sandsynligvis være i stand til at kunne pege på områder, hvor der er mulighed for besparelser på jeres finansielle setup.