Ervherv

Økonomistyring

Hvad er økonomistyring?

Økonomistyring handler i korthed om overblik.
Derfor er det ikke bare et spørgsmål om at styre virksomhedens pengestrømme og aktiver og passiver.
I økonomistyringssystemet sammenfattes alle virksomhedens forretningsprocesser og data, som indgår i ledelsens informationssystemer og styringsværktøjer.

Derfor er det vigtigt, at økonomisystemet er designet til at omfatte og understøtte alle de processer, der gør det muligt at hente de typer informationer, man har behov for på en enkel og overskuelig måde – og dermed få overblik.

Som virksomhedens eksterne sparringspartner kan Dansk Finansvejledning blandt andet hjælpe med:

 • Økonomistyring generelt
 • Rapportering
 • Controlling
 • Budget og forecasts
 • Bogføringsopgaver
 • Undervisning
 • Økonomiske analyser
 • Værdiansættelser
 • Opstart af virksomhed
 • Likviditetsstyring
 • Risiko afdækning