Kundecases

Lavere boligafgift i Andelsboligforening

Andelsboligforeningen Sagahus

Andelsboligforeningen ville frigøre likviditet for at have bedre råderum for en lavere boligafgift, trække på kreditfacilitet parret mod indlån, fremtidssikre investeringer / vedligeholdelser.

Dansk Finansvejledning bistod med denne opgave ved en undersøgelse af struktur muligheder for lånesammensætningen og indhentning af tilbud ud fra den nye lånestruktur. Strukturen var kompleks, men Dansk Finansvejledning gjorde opgaven jordnær forståelig, samt sikrede sig at alle (bestyrelsen og Foreningen) kunne står kompleksiteten af bl.a. IS – sikring.
De berørte lån androg i alt DKK 70.000.000 og besparelsen for foreningen lå i likviditetsforbedringer på min. DKK 700.000 op til DKK 1.700.000 om året.‍